Namen projekta Učenje, raziskovanje, inovacija je poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo
aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi.

Raziskati želimo vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop, kritično vrednotiti evropske izobraževalne sisteme ter razviti model in podlage za vpeljavo pristopov k poučevanju z učencem v središču učnega procesa.

Cilji projekta:

  • seznaniti se oz. poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi,
  • pridobiti izkušnje delovanja različnih didaktičnih pristopov ter orodij v podporo aktivnemu učenju v mednarodnem okolju z raznolikimi kulturnimi normami,
  • raziskati vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop,
  • kritično vrednotiti evropske izobraževalne modele, didaktične pristope in orodja v podporo aktivnemu učenju,
  • razviti vizijo in podlage za vpeljavo modelov poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja,
  • preiti od razvitih medkulturnih na interkulturne kompetence.

Projekti OŠ Dobje © 2021.