KA229: 2018 – Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami

Namen projekta Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami je izmenjava primerov inovativnih praks poučevanja, ki preko digitalne pismenosti spodbuja razvoj ostalih kompetenc, s poudarkom na razvoju jezikovne kompetence z metodo CLIL (Contend and Language Integrated Learning).

Cilji projekta so:

  • dvig in zagotavljanje kakovosti poučevanja (razvoj odprtega okolja za učenje ter vrednotenje lastnega znanja, izboljšano znanje tujega jezika);
  • uvajanje inovacij (izboljšava formativnega spremljanja na vseh predmetnih področjih, razvoj digitalne pismenosti, razvoj uporabe metode CLIL za poučevanje tujih jezikov);
  • internacionalizacija (razvoj in ureditev učnih gradiv in orodij, ki so globalno dostopna ter razvoj izobraževalnih modulov, ki se bodo izvajali na nacionalni in mednarodni ravni);
  • profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev (povišana zmožnost sodelovanja v mednarodnem okolju);
  • socialna vključenost (izboljšati uspeh in možnosti tistih z manj priložnostmi).