Vzorec – KA229: 2020 – Dressed to CLIL

Namen projekta Dressed to CLIL Pet vključenih evropskih šol bo iskalo odgovore na vprašanje, kako lahko v osnovnih šolah, kjer se pri poučevanju uporablja metoda CLIL, naredimo čim večji poudarek na kulturnem aspektu. Hkrati bo v ospredju razvoj ključnih kompetenc...

Vzorec – KA1: 2020 – Zmoremo poučevati v tujini

Namen projekta Zmoremo poučevati v tujini  Oplemenititi naše delo na področju aktivnih oblik dela in ga teoretično podpreti. Nadgraditi ga želimo ne le s sprejemanjem znanj, temveč s širjenjem lastnega znanja in razvitega modela poučevanja v evropski prostor. V ta...

Izobraževanje: Benchmarking the schools of Sweden and Finland

Izobraževanje Benchmarking the schools of Sweden and Finland Učiteljica tujega jezika, se je z namenom primerjave tujih šolskih sistemov s slovenskim, udeležila izobraževanja, ki ga je sestavljal izobraževalni del ter opazovanje pouka tako v švedskih kot v finskih...

Projekti OŠ Dobje © 2021.