KA229

Ključni ukrep KA 229 omogoča sofinanciranje projektov, partnerstev za izmenjavo med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami. S tovrstnimi projekti želimo ne le povezati naše učence ter učitelje, temveč jim omogočiti povezovanje z evropskimi kolegi oziroma učenci.

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.