KA201

Ključni ukrep KA201 poudarja sodelovanje med šolami iz različnih držav EU, z namenom izboljšanja izobraževanja z izmenjavo idej in praks, razvoja novih načinov poučevanja in učenja, spodbujanja medkulturnega razumevanja med učenci, s posebnim poudarkom na pomoči ranljivim skupinam.

Vključene šole organizirajo skupne projekte, izmenjave učiteljev in učencev ter razvijajo nove metode poučevanja.