KA1: 2019 – Učenje, raziskovanje, inovacija

Projekt Učenje, raziskovanje, inovacija poglablja razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi. Hkrati raziskuje vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop, kritično vrednotiti evropske izobraževalne sisteme ter razviti model in podlage za vpeljavo pristopov k poučevanju z učencem v središču učnega procesa.

Cilji projekta:

  • seznaniti se oz. poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi;
  • pridobiti izkušnje delovanja različnih didaktičnih pristopov ter orodij v podporo aktivnemu učenju v mednarodnem okolju z raznolikimi kulturnimi normami;
  • raziskati vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop;
  • kritično vrednotiti evropske izobraževalne modele, didaktične pristope in orodja v podporo aktivnemu učenju;
  • razviti vizijo in podlage za vpeljavo modelov poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja;
  • preiti od razvitih medkulturnih na interkulturne kompetence.