KA1: 2020 – Zmoremo poučevati v tujini

 

S projektom Zmoremo poučevati v tujini želimo oplemenititi naše delo na področju aktivnih oblik dela in ga teoretično podpreti. Nadgraditi ga želimo ne le s sprejemanjem znanj, temveč s širjenjem lastnega znanja in razvitega modela poučevanja v evropski prostor. V ta namen smo poleg izobraževanj, ki jih že izvajamo v slovenskem prostoru, oblikovali mednarodno izobraževanje Benchmarking Slovenian schools.

Cilji projekta:

  • poglobiti znanja s področja nevroznanosti;
  • izkusiti delovanje različnih didaktičnih konceptov ter orodij v mednarodnem okolju z raznolikimi kulturnimi normami, ki delujejo v podporo aktivnemu učenju z uporabo IKT;
  • kritično vrednotiti evropske izobraževalne sisteme, didaktične pristope in orodja v podporo aktivnemu učenju;
  • preizkušati in v mednarodnem prostoru preveriti delovanje razvitih modelov poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja ob uporabo IKT;
  • razviti strokovna izobraževanja, ki teoretično in praktično opolnomočijo učitelja k vzpostavitvi modela poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja;
  • dvigniti nivo jezika stroke v tujem jeziku.