KA229: 2020 – Dressed to CLIL

Pet vključenih evropskih šol je iskalo odgovore na vprašanje, kako lahko v osnovnih šolah, kjer se pri poučevanju uporablja metoda CLIL, naredimo čim večji poudarek na kulturnem aspektu. Hkrati je bilo v ospredju razvoj ključnih kompetenc učenca in učitelja v avtentičnih okoljih.

Cilji projekta so:

  • ustvariti dve didaktični enoti, ki vsebujeta razvoj ključnih kompetenc in poudarjajo kulturni vidik CLIL-a;
  • učencem in učiteljem v avtentičnih situacijah in okolju omogočiti razvoj ključnih kompetenc s poudarkom na tujem jeziku;
  • izboljšati in nadgraditi obstoječe CLIL izobraževanje z evropsko dimenzijo in razmislekom iz raznolikih perspektiv.