KA203: 2020 – Upgrade with Learner-centered Approach

Projekt naslavlja bodoče učitelje in  zaposlene učitelje na šolah, ki izberejo preobrazbo v pristopu, osredotočenem na učenca (LCA). Pristop sledi 7 ključnim načelom LCA Gabriele Lojová: aktivno učenje, vsebine (relevantno znanje), kognitivne + afektivne domene, pristop k učencem (sprejemanje, spodbujanje), pozitivno učno vzdušje, vloga učitelja in vloga učencev.

Projekt koordinira Pedagoška fakulteta, Katoliška univerza v Ružomberoku, Slovaška, projektni partnerji pa so Center za inovacije in digitalno izobraževanje Dig-Ed , Severna Makedonija; Osnovna šola Bystrická cesta 14 v Ružomberoku, Slovaška; Biedriba Eurofortis, Latvija; Akademija HARMONY, Slovaška; Osnovna šola občine “StrashoPindjur” v Negotino v Severni Makedoniji; Univerza Mykolas Romeris, mednarodna univerza v Litvi; Osnovna šola Dobje, Slovenija; Osnovna šola Vilnius Pranas Masiotas v Vilni.

Cilji projekta so:

  • povečati kakovost univerzitetnega izobraževanja z izvajanjem pristopa, osredotočenega na učenca;
  • razvijati odlične šole, ki temeljijo na modelu odličnosti EFQM;
  • razviti funkcionalno samoupravljanje in razvojno pot Learn&Lead učitelja v šolskem okolju.