KA122: 2023 – Tehnologija, dobro počutje in narava z roko v roki

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 30. 11. 2024

Partnerske organizacije: Poljska, Češka, Finska, Danska, Srbija, Francija, Ciper, Španija

Projekt Tehnologija, dobro počutje in narava z roko v roki naslavlja tri področja: razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc, dobro fizično in duševno počutje ter okoljske in podnebne spremembe in vključuje mobilnosti strokovnih delavcev in učencev.

Cilji projekta so:

  • krepitev zmogljivosti strokovnih delavcev za mednarodno sodelovanje  ter izvajanje visoko kakovostnih oblik poučevanja, ki vključuje uporabo digitalne tehnologije po celotni vertikali (vzgojitelji, učitelji);
  • ozaveščanje pomena dobrega počutja, duševnega zdravja in dobrih medsebojnih odnosov, kot  posledic zdravega in varnega naravnega in spletnega okolja;
  • ozaveščanje pomena trajnostnega razvoja s poudarkom na varovanju okolja in družbeni odgovornosti.

Nekaj vtisov je zbranih na facebook profilu naše šole pod ključnikom #ka122_digitalandgreen