KA122

Ključni ukrep KA 122 omogoča mobilnost osebja in učečih se za neakreditirane organizacije.
Projekt lahko traja od 6-18 mesecev in vključuje največ 30 mobilnosti.

Ukrep lahko vključuje senčenje na delovnem mestu, poučevanje na partnerski organizaciji, skupinsko mobilnost učencev, udeležbo na strukturiranem tečaju, vabljene strokovnjake, gostovanje pripravnikov in pripravljalne obiske.