KA203

Ključni ukrep KA203 je usmerjen v podporo inovacijam in izmenjavam na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Omogoča sodelovanje med organizacijami za strokovno izobraževanje iz različnih držav EU s ciljem razvijati novih pristopov in metod v strokovnem izobraževanju, izboljšanju kakovosti usposabljanja in prilagajanja potrebam trga dela ter spodbujanja inovativnih praks in pristopov.

Vključene organizacije sodelujejo v okviru skupnih projektov, izmenjave strokovnjakov, razvoja novih programov in metod. V prvi vrsti gre za spodbujanje inovacij in sodelovanja na področju strokovnega izobraževanja v EU.