Mobilnost strokovnih delavk v Franciji

Tri strokovne delavke s področja zgodnjega poučevanja so se v tednu od 12. do 16. 2. 2024 udeležile mobilnosti v Franciji. Na mobilnosti so sledile ciljem vezanim na dobro počutje, okolju prijazen način prevoza in spodbujanje trajnostnih vrednot, demokratičnost in aktivno udeležbo v vrtcu Ecole maternelle Pas Saint Georges v Bordeauxu.

Posebno pozornost so namenile še poučevanju izven zidov šole in uporabi digitalne tehnologije, med opazovanjem pa so prepoznale tudi individualnost, spodbujanje otrokove samozavesti in razvoj osebne identitete otrok.

Na obisku v tujini pa se naše učiteljice in vzgojiteljice niso samo učile novih metod poučevanja ampak razvijale tudi mednarodne vezi in delile svoje prakse s kolegi po svetu. Vzgojiteljica, ki se je udeležila poučevanja na delovnem mestu je ugotovila, da gib premosti vse kulturne in jezikovne razlike. Sodelovanje s tujimi šolami poudarja vrednote medsebojnega spoštovanja, medkulturnega razumevanja in odprtosti do novih idej. Skozi te izkušnje se bogati pedagoški pristop in pripravlja učence na globalni svet.