Mobilnost v Litvo

V tednu od 29. aprila do 3. maja 2024 so se ravnateljica, učiteljica biologije in namestnica ravnateljice za vrtec udeležile senčenja v Litvi, na Osnovni šoli Vilniaus Prano Mašioto pradine mokykla v Vilni.

V Vilni je okoli šole in bližnjega vrtca ogromno zelenih površin in visokih dreves. Na igrišču oz. na prostem se med drugim nahajajo hišica za knjige (zunanja knjižnica), “vrtni iglu”, pouk pa večkrat poteka tudi na bližnji plaži. Zelene površine in senca ter daljši odmori nudijo otrokom veliko možnosti za gibanje in dobro počutje ter ustvarjalnost.

Tako med poukom na prostem, kot tudi v učilnicah v šoli šoli smiselno uporabljajo IKT, medtem ko so telefoni shranjeni v »hotelih« za telefone. Po razredih so kotički za umirjanje in igro, veliko uporabljajo tudi senzorno sobo, dnevno pa so v razredu tudi učitelji asistenti, ki so v podporo učencem s primanjkljaji in učitelju pri poučevanju.

S sloganom “Skupaj, čeprav različni” vabijo vse udeležence v vzgoji in izobraževanju k strpnosti in medsebojnemu razumevanju.