Izobraževanje

 

Benchmarking the schools of Sweden and Finland

 

Učiteljica tujega jezika, se je z namenom primerjave tujih šolskih sistemov s slovenskim, udeležila izobraževanja, ki ga je sestavljal izobraževalni del ter opazovanje pouka tako v švedskih kot v finskih šolah. 

V izobraževalnem delu so potekale pestre izmenjave evropskih šolskih praks, saj je vsak udeleženec predstavil šolstvo v svoji državi, med drugim tudi skozi oči raziskave PISA, ki jo opravlja OECD. Le ta meri bralne zmožnosti učencev ter razvitost matematičnega in naravoslovnega znanja. Vsak od udeležencev izobraževanja, je pripravil strnjen pregled za svojo državo. Takole smo se predstavili Slovenci.

Uspešnost Slovenskih 15-letnikov na PISI

Namen projekta Učenje, raziskovanje, inovacija je poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo
aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi.

Raziskati želimo vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop, kritično vrednotiti evropske izobraževalne sisteme ter razviti model in podlage za vpeljavo pristopov k poučevanju z učencem v središču učnega procesa.

Cilji projekta:

  • seznaniti se oz. poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi,
  • pridobiti izkušnje delovanja različnih didaktičnih pristopov ter orodij v podporo aktivnemu učenju v mednarodnem okolju z raznolikimi kulturnimi normami,
  • raziskati vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop,
  • kritično vrednotiti evropske izobraževalne modele, didaktične pristope in orodja v podporo aktivnemu učenju,
  • razviti vizijo in podlage za vpeljavo modelov poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja,
  • preiti od razvitih medkulturnih na interkulturne kompetence.

Projekti OŠ Dobje © 2021.