Namen projekta Dressed to CLIL

Pet vključenih evropskih šol bo iskalo odgovore na vprašanje, kako lahko v osnovnih šolah, kjer se pri poučevanju uporablja metoda CLIL, naredimo čim večji poudarek na kulturnem aspektu.

Hkrati bo v ospredju razvoj ključnih kompetenc učenca in učitelja v avtentičnih okoljih.

Cilji projekta

Ustvariti dve didaktični enoti, ki vsebujeta razvoj ključnih kompetenc in poudarjajo kulturni vidik CLIL-a.

Učencem in učiteljem v avtentičnih situacijah in okolju omogočiti razvoj ključnih kompetenc s poudarkom na tujem jeziku.

Izboljšati in nadgraditi obstoječe CLIL izobraževanje z evropsko dimenzijo in razmislekom iz raznolikih perspektiv.

Projekti OŠ Dobje © 2021.